نویسنده = ایروانی قدیم، فرشید
تعداد مقالات: 2
1. بیت هیلانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-20

فرشید ایروانی قدیم؛ مرتضی حصاری؛ ایمان افضلی


2. گونه‌شناسی و معرفی سفال های عصر آهن کورگان های جعفرآباد خداآفرین (فصل اوّل کاوش)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-50

فرشید ایروانی قدیم؛ سلیمان ممی زاده گیگلو