نویسنده = صالحی کاخکی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تزیینات گچ‌بری آرامگاه میر‌زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-114

زهرا راشدنیا؛ احمد صالحی کاخکی؛ بهاره تقوی نژاد