نویسنده = ملازاده، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و معرفی شیوه بدیع طاق‌زنی دوره ماد در تپه نوشیجان ملایر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 129-148

کاظم ملازاده؛ صاحب محمدیان منصور