نویسنده = نوغانی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. ساختار‌شناسی سفال جلینکی متعلّق به دوران پارتی بر اساس مطالعات آرکئومتریک (باستان سنجی)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 15-34

سمیه نوغانی؛ سید محمد امین امامی