نویسنده = سودایی، بیتا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی منابع فلزی استحصال نقره برای ضرب سکّه‌های اشکانی در استان ماد بزرگ با روش PIXE

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-88

فرهنگ خادمی ندوشن؛ محمد نایب پور؛ بیتا سودایی