نویسنده = خادمی ندوشن، فرهنگ
تعداد مقالات: 2
1. طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفالی‌های ساسانی- اسلامی بیشاپور مطالعه موردی: سفال‌های فصل نهم کاوش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-32

مصیب امیری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ فرهنگ خادمی ندوشن


2. شناسایی منابع فلزی استحصال نقره برای ضرب سکّه‌های اشکانی در استان ماد بزرگ با روش PIXE

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-88

فرهنگ خادمی ندوشن؛ محمد نایب پور؛ بیتا سودایی