نویسنده = لشکری، آرش
تعداد مقالات: 1
1. نقش مهرهای تزئینی در معماری دورۀ ایلخانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 85-102

آرش لشکری؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری نوبری