نویسنده = خسروزاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معادن و محوطه‌های مربوط به ذوب فلز در شهرستان بردسیر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 23-37

علیرضا خسروزاده