نویسنده = عابدی، نادره
تعداد مقالات: 1
1. تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 119-133

حسن فاضلی نشلی؛ نادره عابدی