نویسنده = خسروی، شکوه
تعداد مقالات: 1
1. شواهدی از نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی (؟) جوامع عصر آهن در مرکز فلات ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 85-108

سجاد علی بیگی؛ شکوه خسروی