نویسنده = بختیاری شهری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مطالعة سنگ نگاره‌های نویافتة دشت توس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 21-44

محمود بختیاری شهری