نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای باستان شناسی دوران تاریخی

چکیده

بر روی بلندترین بخش محوطه تختگاه شهر پارسه (تخت جمشید) در حدود نیمۀ قرن چهارم پیش از میلاد کاخی ساخته شد که دارای ایوان و پلکانی گسترده رو به حیاط کاخ موسوم به «هدیش» بود که البته امروزه جز آثار شکسته و پراکنده‌ای از بخش‌هایی از پلکان آن، نشانۀ دیگری از آن باقی نمانده است و همین پراکندگی قطعه‌های پلکان بنا بود که بهانه‌ای شد تا در سال 1384 خورشیدی و در جریان یک برنامه ساماندهی و مستندنگاری دقیق که با همکاری بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد انجام شد، شواهدی مسلم بدست آید که ثابت می‌کرد که طرح نخستین ارائه شده برای پلکان آن نیازمند تغییراتی است که در نوشتار حاضر به طور مفصل  به همراه دلایل و مستندات لازم به آن پرداخته شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The staircase of ruined palace plan rectification and documentation of the Artaxerxes III

نویسنده [English]

  • Afshin Yazdani

PH.D Candidate,Departmant of Archaeology,University of Tehran

چکیده [English]

It was constructed a palace, at 4th cent B.C, at the summit of Persepolis with a broad portico and staircase before "Hadish" courtyard that has not been remained except parts of the stair way. The ruins scattering caused documentation and organizing project at 1384, in coordination with Parseh Research Foundation when there were recovered some evidence to identify that the original and preliminary plan of the staircase needed some rectification which is discussed in detail here, based on records and documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persepolis
  • Parseh
  • Post-Achaemenid
  • Artaxerxes III
  • palace G
  • palace H