نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای باستان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

بر طبق منابع تاریخی، در زمان پادشاهی اولجایتو شهری به نام سلطان‌آباد چمچمال در پای کوه بیستون ساخته شده که در دوره ایلخانیان، مرکزیت سیاسی منطقه را برعهده داشته است. با وجود مطالعات و تحقیقات باستان‌شناسی که در منطقه انجام گرفته، تاکنون محل دقیق این شهر مهم در پرده‌ای از ابهام باقی مانده و هنوزبحث مکان‌یابی سلطان‌آباد چمچمال به عنوان یکی از مشکلات مطرح شده در باستان‌شناسی منطقه وجود دارد. در این مقاله، نخست با بهره‌گیری از منابع مکتوب تاریخی، موقعیت مکانی سلطان‌آباد چمچمال مشخص شده است. سپس ما با استفاده از بررسی‌های دقیق باستان‌شناسی و اطلاعات زبان‌شناسی منطقه (در رابطة با وجه تسمیه محوطه‌ها) و تحلیل مجموع داده‌های به دست آمده، مشخص نمودیم که تپه هله‌بگ، در پای کوه بیستون، در واقع همان سلطان‌آباد چمچمال است که تاکنون از چشم سایر محققان دور مانده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seeking Sultan Abad-e Chamchamal: Comparing Historical Sources and Archaeological Findings from Tepe Hala Bag

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eghbal Chehri 1
  • Zahed Geravand 2

1 Ph.D Candidate, Tehran Islamic Azad University, Science and Researche Centre

2 MA in Archaeology, University of Tehran

چکیده [English]

According to historical sources, in time of Oljaito reign the city was built at the foot hills of Bisotun mountain that called Sultan Abad-e Chamchamal. It was a main political region during the Ilkhanid period.
Due to the lack of archaeological studies, the exact position of this important site remains unclear and its exact location is the problems questioned in the archaeology of that region.
In this paper, first, we are going to show the probable location of Sultan Abad-e Chamchamal based on the historical sources, then by analyzing data which were gathered from our archaeological survey as well as linguistic information. We maintain that Sultan Abad-e Chamchamal may be located at the modern Tepe Hala Bag where the previous studies have no chance to discover it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sultan Abad-e Chamchamal
  • Tepe Hala Bag
  • Ilkhanid period
  • Historical sources