نویسنده

عضو مؤسّسه باستان¬شناسی دانشگاه تهران

چکیده

اگر شروع حیات امپراتوری هخامنشی را از سال559 ق.م.، سال به قدرت رسیدن کوروش دوم، و پایان آن را سال 332 ق.م. فتح ایران توسّط اسکندر مقدونی بدانیم، در این 227 سال توسعة قدرت سیاسی و نظامی امپراتوری هخامنشی تعدادی از کشورها و ملل ـ به عنوان مثال، مصرـ زیر سلطة نظامی، اقتصادی و سیاسی این امپراتوری، به عنوان ساتراپ‌نشین هخامنشی تحت فرمان ایران قرارگرفته بودند. در مصر از مهمترین پروژه‌های هخامنشیان، ادامة حفر وافتتاح کانال سوئز بوده است که امکان کشتی‌رانی را بین دریای مدیترانه و دریای سرخ مخصوصاً قسمت شرقی آن ساحل قارّة آفریقا و خلیج‌فارس و اقیانوس هند فراهم می‌آورد. داریوش خود در این باره در کتیبه و سنگ یاد بود سوئز می‌گوید: {من پارسی ام. مصر را تسخیر کردم. دستور دادم این کانال را از رودخانه‌ای به نام نیل که در مصر واقع شده است به دریایی که تا پارس امتداد می‌یابد، حفر کنند. سپس چنانکه دستور داده بودم، این کانال حفر شد و کشتی‌ها از مصر توسّط این کانال به پارس می‌رفتند، آن‌گونه که خواست من بود.} از یافته‌های باستان‌شناسی و شاخص‌ترین آثارهخامنشی در مصر سنگ یادبودها و کتیبه‌های داریوش در کنار کانال سوئز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How Darius Build the Suez Canal? Its Political-Economic Impact in Achaemenid Period

نویسنده [English]

  • Rahim Velāyati

چکیده [English]

If we consider the starting of Achaemenian Empire in 559 BC, the year that Cyrus, the second, came to power and its ending in 332 BC, the year that Iran was conquered by Alexander, the Macedonian, in these 227 years of military and political development of Achaemenian empire, some of the nations and countries for example Egypt, within Achaemenian territory came under Iranian military, economic and political power which were known as Achaemenian settled Satrapies. Achaemenian Suez Canal was an important project in that a Nile-Suez canal is to facilitate contact by ship between the Mediterranean Sea or the Nile Valley (especially Lower Egypt) or both and the Red Sea and the points in the east more specifically, one or more of the northeast African coasts, (south) Arabia, the Persian Gulf and the Indian Ocean.
Saith King Darius: ‘I am a Persian. Setting out from Persia, I conquered Egypt. I ordered this canal dug from the river called the Nile that flows in Egypt, to the sea that begins in Persia. When the canal had been dug as I ordered, ships went from Egypt through this canal to Persia, even as I intended.’
There are some typical archaeological materials in Egypt that refer to Achaemenids: the inscriptions of Darius I in the banks of Suez Canal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenid
  • Darius
  • Egypt
  • Suez Canal
  • The inscriptions near the canal