نویسنده

استادیار پژوهشکده باستان‌شناسی

چکیده

با پدید آمدن جوامع انسانی، نیاز روحی به ستودن خالق و نذر و پیشکش قربانی برای رسیدن به سلامتی و آرزوها باعث شد تا مکانهایی به شکل نیایشگاه با جایگاههایی ویژه برای پیشکش نذورات و قربانی در آنها، در میان اقوام و فرهنگهای گوناگون به وجود آید. این مقاله به اجمال به بررسی جایگاه نذورات از نظر واژه‌شناسی و ریشه‌یابی لغت، آئین‌ها و آداب و رسوم و ساختار آن و نیز موادی که برای پیشکش به کار می‌رفته است ـ در دوره‌ها و مکانهای مختلف در فلات ایران از حدود هزارة سوم ق.م. تا دوران اسلامی ـ می‌پردازد و اشاره‌ای به ادامة سنّت پیشکش نذورات و قربانی تا روزگار حاضر دارد و نشان می‌دهد که این جایگاه و آیین‌های مربوط به آن به یک زمان و مکان و یا یک دین و مذهب خاص منحصر نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Place of Donations and Sacrifices

نویسنده [English]

  • Armān Shishehgar

چکیده [English]

By appearance of human societies, the spiritual needs of different individuals and societies to worship the creator and to donate in order to attain the health and to fulfill the wishes had caused them to erect the specific places for offering the sacrificial materials.
This article is generally a brief study on the places to donate and offer the sacrificial materials to sacred places regarding the terminology, traditions, the structure and form of altars or fire places or sacrificial hearths as well as sacrificial materials in different historical eras and regions in Iranian plateau from c. 3rd mill. BC up to the Islamic period and continuing of the offering traditions until the present time. In this article the conclusion is that the altars and related traditions are not restricted to a specific period and region or a particular religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3rd mill. BC
  • Altars / Fire places / Sacrificial hearths
  • archaeology
  • donation
  • Islamic period