پژوهشی در آیین دخمه گذاری زرتشتیان با تکیه بر مطالعه ساختار معماری دخمه های زرتشتی
پژوهشی در آیین دخمه گذاری زرتشتیان با تکیه بر مطالعه ساختار معماری دخمه های زرتشتی

رسول احمدی؛ رضا مهرآفرین

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.264448.142609

چکیده
  بنابر آموزه ­های دین زرتشت و به‌منظور جلوگیری از آلودگی چهار عنصر مقدس آب، خاک، باد و آتش، می­ بایست اجساد درگذشتگان در فضای باز و بر بلندی کوه­ ها توسط جانوران گوشت‌خوار دریده شده و استخوان ­های ...  بیشتر
تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی
تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی

حسن فاضلی نشلی؛ نادره عابدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، ، صفحه 119-133

چکیده
  ترکیب مدرک باستان شناختی ازجمله مفاهیمی است که تاکنون کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. باستان‌شناسان مکاتب فکری گوناگون، به روش‌های متفاوت، این مفهوم را به مثابه یک مدل و ابزار زبانی برای ارائة شواهدباستان ...  بیشتر