بررسی باستان شناختی قلاع قهستان
بررسی باستان شناختی قلاع قهستان

فیروز مهجور؛ ستار خالدیان

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 141-158

https://doi.org/10.22059/jarcs.2013.32124

چکیده
  قهستان منطقه‌ای است در جنوب شرقی خراسان، شامل شهرستان­های کاشمر، طبس، فردوس، بیرجند، قاین، تربت حیدریه، خواف، گناباد و تایباد که از جانب شمال به نیشابور و­ سبزوار، از غرب به بیابان مرکزی، از­ ...  بیشتر