توسعه فرهنگی جوامع شمال فارس در دوره باکون: تپه مهرعلی
توسعه فرهنگی جوامع شمال فارس در دوره باکون: تپه مهرعلی

علیرضا هژبری نوبری؛ علیرضا سرداری؛ حسن فاضلی نشلی؛ حمید خطیب شهیدی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 83-101

https://doi.org/10.22059/jarcs.2013.32121

چکیده
  دوره باکون یکی از مهم‌ترین فرهنگ­های عصر مس­سنگی ایران، مرحله مهمی در زمینه تغییرات اجتماعی- اقتصادی جوامع پیش ­از تاریخ ایران در فارس محسوب می‌شود. با توجه به پژوهش­های باستان­شناسی، اطلاعات ...  بیشتر