جایگاه محله جوباره در تحولات تاریخی و تأثیر آن بر بافت شهر اصفهان
جایگاه محله جوباره در تحولات تاریخی و تأثیر آن بر بافت شهر اصفهان

شهباز نوری فشارکی؛ محسن جاوری؛ محمد مرتضایی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 195-218

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.284264.142737

چکیده
  اصفهان یکی از شهرهایی است که علیرغم فراز و نشیب‌هایش همچنان قسمت‌هایی از بافت تاریخی آن نسبتاً سالم مانده است. دو عامل اقلیمی کمی بارش و پایین بودن رطوبت نسبی از طرفی و عدم وقوع زلزله‌های مخرب از طرف ...  بیشتر
فریومَد و مسجد جامع آن
فریومَد و مسجد جامع آن

محمد ابراهیم زارعی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 93-128

چکیده
  فریومد اکنون یکی از دهستانهای بخش میامی شهرستان شاهرود است که در شرق استان سمنان واقع شده است. بنا به قول حمدالله مستوفی این شهر در قرن هشتم هـ .ق. مرکز بخش جوین بوده است .در زمان ایلخانان اعتبار بالایی ...  بیشتر