مطالعه تاریخی و باستان‌شناسی محوطة اسلامی اَنداجین همدان
مطالعه تاریخی و باستان‌شناسی محوطة اسلامی اَنداجین همدان

مصطفی رضائی؛ مریم محمدی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 139-159

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.261673.142595

چکیده
  محوطه اَنداجین یکی از محوطه‌های شاخص و وسیع دوره اسلامی دشت همدان ـ بهار است که در 8 کیلومتری شمال شهر همدان در دشت حاصلخیز قُرُق قرار گرفته است. این پژوهش باهدف مطالعه جغرافیای تاریخی، پیشینه فرهنگی ...  بیشتر
نقش مهرهای تزئینی در معماری دورۀ ایلخانی
نقش مهرهای تزئینی در معماری دورۀ ایلخانی

آرش لشکری؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری نوبری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 85-102

چکیده
  در معماری دوران اسلامی، معمار، همیشه سعی کرده‌است که به نحوی فضای داخلی و خارجی را به طرق مختلف تزئین نماید. یکی از این تزئینات، آجرکاری است که در معماری دورة ایلخانی ـ قبل و بعد از آن ـ رواج داشته و ...  بیشتر