گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید 
 (خطّ و نوع متن‌ها )
گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (خطّ و نوع متن‌ها )

بهمن فیروزمندی؛ لیلا مکوندی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 49-62

چکیده
  در امپراتوری وسیع هخامنشی از خطّ و زبان‌های متفاوتی در نقاط مختلف قلمرو هخامنشی برای انجام فعّالیّت‌های اداری ـ اقتصادی در سیستم‌های اداری استفاده می‌کردند. آرشیو باروی تخت جمشید در مرکز امپرتوری ...  بیشتر