معرفی ساختار آب‌رسانی و چرخۀ آب در کاخ عالی قاپوی اصفهان
معرفی ساختار آب‌رسانی و چرخۀ آب در کاخ عالی قاپوی اصفهان

الهه روح الهی روح الهی؛ علی شجاعی اصفهانی؛ سعید قاسمی نژاد

دوره 16، شماره 1 ، بهمن 1402، ، صفحه 207-230

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.360435.143214

چکیده
  عمارت عالی ­قاپوی اصفهان از جمله بناهای فاخر ساخته‌شده در دورۀ صفوی (907- 1135 ﻫ.ق.) اگر نه به عنوان شاخص ­ترین بنا که از مشهورترین آن­ها به شمار می­ آید. عمارت کاخ از نمادهای معماری این دوران هرچند ...  بیشتر