کلیدواژه‌ها = شهر بلقیس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پتروگرافی سفال های اسلامی شهر بلقیس اسفراین، خراسان شمالی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-167

محبوبه عباس آبادی عربی؛ یاسین صدقی؛ سید ایرج بهشتی؛ اکبر عابدی


2. طبقه‌بندی گونة سفالینه‌های لعاب‌دار قرن 2 تا 4 هـ.ق کشف‌شده از شهر تاریخی بلقیس (اسفراین کهن)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-76

محمدابراهیم زارعی؛ حمید عامریان؛ احمد نیک‌گفتار