شهرهای «ویگل» و «هراسکان» در انتقال از عصر ساسانیان به دوران اسلامی
 با اتکاء به داده‌های باستان‌شناختی
شهرهای «ویگل» و «هراسکان» در انتقال از عصر ساسانیان به دوران اسلامی با اتکاء به داده‌های باستان‌شناختی

حسن کریمیان؛ محسن جاوری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 63-83

چکیده
  محوطة وسیع باستانی ویگل که در شمال شهرستان آران و بیدگل واقع شده است، در پاییز سال 1385 توسط نگارندگان، شناسایی و تحت بررسی روشمند باستانشناختی قرار گرفت که در نتیجه، بقایای دو شهر مستقل از هم با دو قلعه ...  بیشتر
پژوهشی باستان‌شناختی
 پیرامون تعیین جایگاه شهر باستانی ویمه یا دیمه
پژوهشی باستان‌شناختی پیرامون تعیین جایگاه شهر باستانی ویمه یا دیمه

محمد مرتضایی؛ علی فرهانی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 103-120

چکیده
  مورّخین و جغرافی‌نویسان سده‌های اوّلیّه و میانی اسلامی در نوشته‌های خود از مکانی به نام «ویمه» یا «دیمه» یاد می‌کنند که ظاهراً از شهرهای مهم و آباد در قرون اوّلیّه و میانیِ اسلامی ...  بیشتر