نقش و کارکرد صدف و مهره‌های صدف در معبد سرخ‌دم لری
نقش و کارکرد صدف و مهره‌های صدف در معبد سرخ‌دم لری

پریسا ناصری؛ عباس مترجم؛ دیوید اس رایز

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 213-241

https://doi.org/10.22059/jarcs.2022.337720.143080

چکیده
  صدف‌ها به‌عنوان پوسته طبیعی برخی نرم‌تنان همواره موردتوجه انسان بوده است. برخی ازاین‌گونه‌های جانوری از ابتدای تکامل فرهنگی انسان بخشی از رژیم غذایی وی را تشکیل داده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر به‌عنوان ...  بیشتر