ساختارشناسی ظروف مرمری دشت جیرفت و تطبیق با سنگ‌های مرمری پراکنده در شاخابه‌های هلیل و شور، در جنوب شرق ایران
ساختارشناسی ظروف مرمری دشت جیرفت و تطبیق با سنگ‌های مرمری پراکنده در شاخابه‌های هلیل و شور، در جنوب شرق ایران

مهدی رازانی؛ رامین محمدی سفید خانی؛ بهرام آجورلو؛ احمد جهانگیری

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 225-243

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.275663.142676

چکیده
  جنوب‌شرق ایران در پیش‌ازتاریخ از مهم ­ترین مراکز تولید و صادرات مصنوعات مرمری در جنوب‌غرب آسیا محسوب می­ شود. ساختارشناسی مرمرینه ­های این منطقه برای شناسایی و بازاندیشی صنعت و تجارت در جوامع ...  بیشتر