دلایل سازه ای استفاده و رواج گنبدهای شلجمی شکل در ایران: مطالعه موردی مسجد شاه مشهد
دلایل سازه ای استفاده و رواج گنبدهای شلجمی شکل در ایران: مطالعه موردی مسجد شاه مشهد

زینب اکبری؛ جواد نیستانی؛ محمدرضا نصیری

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 23-39

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.260100.142585

چکیده
  گنبدهای شلجمی­شکل ازجمله گنبدهای دوپوسته گسسته به شمار می­روند که از اواسط قرن نهم هجری قمری/ پانزدهم میلادی و هم‌زمان با دوره تیموری در ایران رواج می­یابند. در این شکل از گنبدها، پوسته خارجی در ...  بیشتر