گاهنگاری و تحلیل کاربری محوطۀ موسوم به قلعه‌سام در ولایت تاریخی ماسبذان (استان ایلام)
گاهنگاری و تحلیل کاربری محوطۀ موسوم به قلعه‌سام در ولایت تاریخی ماسبذان (استان ایلام)

یونس یوسف وند؛ فرشاد میری

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 307-330

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.288249.142774

چکیده
  نواحی غرب ایران در طی دورۀ ساسانی و سده‌های نخستین اسلامی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و نزدیکی به مراکز حکومتی از اهمیتی ویژه برخوردار بوده­اند. از جمله نواحی مهم غرب ایران طی این ادوار، می­ توان ...  بیشتر
واکاوی هویتی شخص بدون ریش در نقش برجسته های اردشیر اول ساسانی
واکاوی هویتی شخص بدون ریش در نقش برجسته های اردشیر اول ساسانی

حمزه قبادی زاده؛ علی اصغر سلحشور؛ یونس یوسف وند

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 167-188

https://doi.org/10.22059/jarcs.2021.270894.142650

چکیده
  در چهار نقش ­برجسته­ی اردشیر بابکان در فیروزآباد، نقش رستم و نقش رجب و در پشت سر شاه، شخصی با صورت اصلاح‌کرده نمایش داده شده است. در مورد هویت این شخص نظرات مختلفی ارائه گردیده که با عناوین مختلفی ...  بیشتر