بررسی و بازنگری ضرابخانه ناشناس 65 سلوکی
بررسی و بازنگری ضرابخانه ناشناس 65 سلوکی

زهرا علی نژاد؛ مصطفی ده پهلوان؛ آرتور هوتن؛ محمد لامعی رشتی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 185-200

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.71112

چکیده
  در بررسی­های جدیدی که بر روی سکه­های سلوکی موزه بوعلی همدان صورت گرفت، هشت سکه چهاردرهمی جدید شناسایی شد که می­توان آن‌ها را به ضرابخانه ناشناس 65 نسبت داد. از این تعداد سکه­های شناسایی‌شده در ...  بیشتر