اهمیت و جایگاه مطالعات باستان‌شناختی (تاریخی) جوامع زرتشتیان میبد یزد
اهمیت و جایگاه مطالعات باستان‌شناختی (تاریخی) جوامع زرتشتیان میبد یزد

روث یانگ؛ سید طاها هاشمی؛ اشکان پوریان اولی؛ سپیده جمشیدی یگانه؛ زینب نظری طهرانی؛ محمد حسین عزیزی خرانقی؛ حسن فاضلی نشلی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 319-341

https://doi.org/10.22059/jarcs.2021.266881.142623

چکیده
  فصل اول پروژه مطالعه باستان‌شناختی فرهنگ زرتشتیان میبد در اردیبهشت سال 1395 به انجام رسید. در این راستا، به صورتی موازی بررسی معمارانه و مطالعه مردم‌نگاری در منطقه صورت گرفت که طی آن با توجه به اهداف پروژه ...  بیشتر