بررسی شواهد باستان‌شناختی دورۀ ایلام میانه در حوضۀ کارون علیا
بررسی شواهد باستان‌شناختی دورۀ ایلام میانه در حوضۀ کارون علیا

یعقوب محمدی فر؛ کاظم ملازاده؛ علی اصغر نوروزی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 131-150

https://doi.org/10.22059/jarcs.2017.61773

چکیده
  شواهد باستان‌شناختی، جایگاه ساکنین کوهپایه‌های زاگرس را در تحولات دوران ایلام تأیید کرده است. اما اطلاعات منسجمی از کمیّت و کیفیت آثار این دوره در بخش­های داخلی ارتفاعات زاگرس و به­خصوص در سرشاخه‌های ...  بیشتر