الگوهای زیستگاهی عصر مفرغ دشت سیلاخور
الگوهای زیستگاهی عصر مفرغ دشت سیلاخور

عباس مقدم؛ عباس نوری

دوره 9، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 137-155

https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.211247.142308

چکیده
  دشت سیلاخور در استان لرستان یکی از پهنه‌های زیستی مهم در ناحیه شرق زاگرس مرکزی است که با توجه به توانمندی‌های زیست‌‌محیطی مناسب، زمینه‌ی اسکان گروه‌های انسانی از پیش‌‌از‌تاریخ تاکنون را فراهم ...  بیشتر