بازاندیشی سنگ نگاره ی ساسانی خان تختی؛ یادمان نبرد آذرآبادگان
بازاندیشی سنگ نگاره ی ساسانی خان تختی؛ یادمان نبرد آذرآبادگان

بهرام آجورلو؛ فهیمه کوهساری

دوره 10، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 19-28

https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.68412

چکیده
  نقش برجسته‌ی عهد ساسانی خان­تختی در کوه پیرچاووش روستای خان­تختی در نزدیکی شهر سلماس در استان آذربایجان­غربی قرار دارد که دو سوار و دو پیاده را نمایش می­دهد که پیادگان حلقه­هایی را از سواران ...  بیشتر