برهم‌کنش انسان و محیط: تحلیل فضایی- محیطی محوطه‌های دوره‌ی نوسنگی تا عصر مفرغ بخش لاران، استان چهارمحال و بختیاری
برهم‌کنش انسان و محیط: تحلیل فضایی- محیطی محوطه‌های دوره‌ی نوسنگی تا عصر مفرغ بخش لاران، استان چهارمحال و بختیاری

محسن حیدری دستنایی؛ مهدی مرتضوی؛ روح الله شیرازی؛ محمود خسروی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22059/jarcs.2017.137361.142235

چکیده
  بخش لاران در ارتفاعات زاگرس، در منطقه­ی بختیاری شامل حوزه­ی آبخیز رودخانه­های زاینده‌رود و کارون است و شاید جز معدود مناطقی از کشور باشد که تاکنون فعالیت­های عمده باستان­شناختی در آن به انجام ...  بیشتر