برآورد جمعیت در سیستان بر پایۀ مطالعات باستان‌قوم‌شناسی
برآورد جمعیت در سیستان بر پایۀ مطالعات باستان‌قوم‌شناسی

زهیر واثق عباسی؛ رحمت عباس نژاد سرستی؛ حمیدرضا قربانی؛ محمدصادق روستایی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 229-243

https://doi.org/10.22059/jarcs.2017.61780

چکیده
  امروزه، موضوع برآورد جمعیت جوامع باستانی یکی از موضوعات مهم در باستان‌شناسی است. یکی از راه­های جمعیت­نگاری باستانی، تحلیل­ آماری داده­های معماریِ حاصل از بررسی روستاهای امروزی است. منطقۀ سیستان ...  بیشتر