گونه‌شناسی و طبقه‌بندی فرهنگ سفالی مس‌سنگی جدید شمال مرکزی فلات ایران در پرتو یافته‌های کارگاه شمالی محوطه میمنت‌آباد
گونه‌شناسی و طبقه‌بندی فرهنگ سفالی مس‌سنگی جدید شمال مرکزی فلات ایران در پرتو یافته‌های کارگاه شمالی محوطه میمنت‌آباد

روح الله یوسفی زشک؛ مجید ضیغمی؛ سعید باقی زاده

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 227-246

https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.219039.142346

چکیده
  تپه میمنت‌آباد در مجاورت روستای میمنت‌آباد و در استان تهران قرار دارد. پژوهش‌های باستان‌شناسی در تپه میمنت‌آباد که شامل دو برجستگی اصلی شمالی و جنوبی است به سرپرستی روح‌الله یوسفی با هدف لایه‌نگاری ...  بیشتر