مکان‌یابی مَرهَشی باستان بر اساس داده‌های تاریخی و باستان‌شناسی
مکان‌یابی مَرهَشی باستان بر اساس داده‌های تاریخی و باستان‌شناسی

ابراهیم مرادی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22059/jarcs.2014.52678

چکیده
  بر اساس داده­های تاریخی، مرهشی یکی از نواحی پرتنش ایران در هزاره­های دوم و سوم ق.­م بوده که در بیشتر زمان حیاتش یکی از متحدان مهم ایلام باستان بوده است و نام آن همواره در کنار نام ایلام باستان در کتیبه­ها ...  بیشتر