گاهنگاری مقایسه‌ای سفال دورۀ آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران؛ بر اساس مطالعۀ سفال‌های تپۀ چغاآهوان
گاهنگاری مقایسه‌ای سفال دورۀ آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران؛ بر اساس مطالعۀ سفال‌های تپۀ چغاآهوان

پریسا نکوئی؛ حسن فاضلی نشلی؛ اردشیر جوانمردزاده

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 167-184

https://doi.org/10.22059/jarcs.2015.54181

چکیده
  دشت مهران از جمله مناطق پهنۀ فرهنگی جنوب غرب ایران است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در پژوهش‌های مرتبط با  شکل­گیری حکومت‌های نخستین از اهمیتی به­سزایی برخوردار است. مطالعۀ مواد فرهنگی تپۀ چغاآهوان ...  بیشتر
نتایج آزمایشات پتروگرافی نمونه‌های سفالی تپۀ گراتزیانی
نتایج آزمایشات پتروگرافی نمونه‌های سفالی تپۀ گراتزیانی

جواد سلمانزاده؛ حسینعلی کاوش؛ حسن فاضلی نشلی؛ سید ایرج بهشتی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 55-66

https://doi.org/10.22059/jarcs.2014.52674

چکیده
  در این مقاله نتایج آزمایشات پتروگرافی بر روی سیزده قطعه سفال به­دست­آمده از اولین فصل حفاری تپۀ گراتزیانی در دشت سیستان ارائه شده است. آزمایش­های صورت­گرفته بر روی این قطعات با میکروسکوپ پلاریزان ...  بیشتر