مکان‌یابی آتشکده‌های چهارگانۀ مِهر نِرسی:
 بررسی آتشکده‌های مسیر بیشابور ـ اردشیرخُره
مکان‌یابی آتشکده‌های چهارگانۀ مِهر نِرسی: بررسی آتشکده‌های مسیر بیشابور ـ اردشیرخُره

جواد نیستانی؛ عباس نامجو؛ مهدی موسوی کوهپر

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 159-176

چکیده
  به نوشته طبری و بنابر تحقیقات تاریخی، مهرنرسی وزیر اعظم بهرام پنجم(439 ـ 421م.) در ولایت اردشیرخره، بناهای زیادی ساخت. او ضمن ساخت بناهای عام‌المنفعه، چهار آتشکده در چهارروستا از منطقه دشت بارین از ولایت ...  بیشتر