بررسی معادن و محوطه‌های مربوط به ذوب فلز در شهرستان بردسیر
بررسی معادن و محوطه‌های مربوط به ذوب فلز در شهرستان بردسیر

علیرضا خسروزاده

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 23-37

چکیده
  شهرستان بردسیر از نظر کانسارهای فلزی، به ویژه مس، از غنی‌ترین مناطق شرق ایران است. بیشتر این کانسارها در منطقة غربی و جنوب غربی بردسیر در منطقة کوه پنج واقع شده‌اند. برخی از این کانسارها از دورة پیش ...  بیشتر