همکاران دفتر نشریه

اعضای هیات تحریریه

محمدابراهیم زارعی

استاد دانشگاه بوعلی سینا

mohamadezarei@yahoo.com

بهمن فیروز مندی

استاد دانشگاه تهران

firuzmandi@ut.ac.ir

حسن کریمیان

استاد دانشگاه تهران

hkarimi@ut.ac.ir

یعقوب محمدی فر

باستانشناسی استاد دانشگاه بوعلی همدان

ymohammadifar@yahoo.com
61112561

مهدی مرتضوی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir

کاظم ملا زاده

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

mollazad@yahoo.com

حکمت اله ملاصالحی

باستانشناسی دانشیار دانشگاه تهران

msalehi@ut.ac.ir
61112561

کمال الدین نیکنامی

استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران

kniknami@ut.ac.ir

علیرضا هژبر نوبری

دانشگاه تربیت مدرس

hejebri@modares.ac.ir

محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار

باستان شناسی دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران

jelodar@ut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رینهارد برنیک

موسسه باستان شناسی برلین آلمان

rbernbec@zedat.fu-berlin.de

رنه بوشارلا

استاد CNRS، فرانسه

remy.boucharlat@mom.fr

سوزان پولاک

موسسه باستان شناسی برلین آلمان

spollock@zedat.fu-berlin.de

هالی پیتمن

استاد دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

hpittman@sas.upenn.edu

الیزابت کارتر

استاد دانشگاه کالیفرنیا آمریکا

carter@humnet.ucla.edu

باربارا کیم

استاد دانشگاه ورشو، لهستان

bkaim@uw.edu.pl

روجر ماتیوس

استاد دانشگاه ردینگ انگلیس

matthews@gmail.com

یوشیهیر نیشیاکی

استاد دانشگاه توکیو ژاپن

nishiaki@gmail.com

دونالد ویتکمب

استاد دانشگاه شیگاگو آمریکا

whitcomb@yahoo.com

ماسیمو ویداله

پروفسور ماسیمو ویداله دانشگاه پادوا ایتالیا

massimo@yahoo.com

باربارا هلوینگ

استاد دانشگاه سیدنی استرالیا

barbara.helwing@sydney.edu.au