مدیر مسئول


عبدالرضا سیف استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • seifut.ac.ir
 • 61112582

سردبیر


حسن فاضلی استاد دانشگاه تهران

باستانشناسی

 • hfazelinut.ac.ir
 • 00989123844574
 • h-index: 21

کارشناس نشریه


نعمت اله علی محمدی دانشگاه تهران

تاریخ ایران باستان

اعضای هیات تحریریه


محمدابراهیم زارعی استاد دانشگاه بوعلی سینا

باستان شناسی

 • mohamadezareiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسن کریمیان استاد دانشگاه تهران

باستان شناسی

 • hkarimiut.ac.ir
 • h-index: 4

اعضای هیات تحریریه


یعقوب محمدی فر استاد دانشگاه بوعلی همدان

باستان شناسی

 • ymohammadifaryahoo.com
 • 61112561

اعضای هیات تحریریه


مهدی مرتضوی دانشگاه سیستان و بلوچستان

باستان شناسی

 • mehdi.mortazavilihu.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کاظم ملا زاده دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

 • mollazadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران

باستان شناسی

 • jelodarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


رینهارد برنیک موسسه باستان شناسی برلین آلمان

باستان شناسی

 • rbernbeczedat.fu-berlin.de

اعضای هیات تحریریه بین المللی


رمی بوشارلا استاد CNRS، فرانسه

باستان شناسی

 • remy.boucharlatmom.fr

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سوزان پولاک موسسه باستان شناسی برلین آلمان

باستان شناسی

 • spollockzedat.fu-berlin.de

اعضای هیات تحریریه بین المللی


هالی پیتمن استاد دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

باستان شناسی

 • hpittmansas.upenn.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


الیزابت کارتر استاد دانشگاه کالیفرنیا آمریکا

باستان شناسی

 • carterhumnet.ucla.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


باربارا کیم استاد دانشگاه ورشو، لهستان

باستان شناسی

 • bkaimuw.edu.pl
 • h-index: 9

اعضای هیات تحریریه بین المللی


روجر ماتیوس استاد دانشگاه ردینگ انگلیس

باستان شناسی

 • matthewsgmail.com
 • h-index: 24

اعضای هیات تحریریه بین المللی


یوشیهیر نیشیاکی استاد دانشگاه توکیو ژاپن

باستان شناسی

 • nishiakigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دونالد ویتکمب استاد دانشگاه شیگاگو آمریکا

باستان شناسی

 • whitcombyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ماسیمو ویداله پروفسور ماسیمو ویداله دانشگاه پادوا ایتالیا

باستان شناسی

 • massimo.vidaleunipd.it

اعضای هیات تحریریه بین المللی


باربارا هلوینگ استاد دانشگاه سیدنی استرالیا

باستان شناسی

 • barbara.helwingfu-berlin.de

ویراستار انگلیسی


Kyle عضو هیات علمی دانشگاه پنسیلوانیا

باستان شناسی

 • judit.thomalskydeinst.de
 • 02161113037