نویسنده = سهرابی نیا، احمد
تعداد مقالات: 1
1. شهر قدیم سیرجان در قرون 7-8 ه.ق با استناد به قراین تاریخی و یافته های سفالی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-169

احمد سهرابی نیا؛ عابد تقوی