نویسنده = نیک‌گفتار، احمد
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی گونة سفالینه‌های لعاب‌دار قرن 2 تا 4 هـ.ق کشف‌شده از شهر تاریخی بلقیس (اسفراین کهن)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-76

محمدابراهیم زارعی؛ حمید عامریان؛ احمد نیک‌گفتار