نویسنده = جعفری، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. کاوش باستان‌شناختی گورستان تاج‌امیر یاسوج

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 171-190

ابراهیم قزلباش؛ محمدجواد جعفری؛ نوروز رجبی؛ کورش محمدخانی