نویسنده = خزایی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ساختار بصری مشروعیت در آثار ساسانی و بیزانس

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

غزاله ایرانی ارباطی؛ محمد خزایی