نویسنده = آفریده، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ آماری سکه‌های نقره هخامنشی، اشکانی و ساسانی با استفاده از آنالیز عنصری به روش پیکسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-28

پروین اولیایی؛ حسین آفریده؛ داوود آقا علی گل