نویسنده = رحیمی سرخنی، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. سفال‌های غیردالمایی در بستر دالمایی: تشخیص باستان‌شناختی و توضیح آزمایشگاهی نمونۀ موردی: سها چای تپه زنجان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-70

رقیه رحیمی سرخنی؛ کمال الدین نیکنامی؛ معین اسلامی