نویسنده = باقرزاده کثیری، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز ایزوتوپ‌های پایدار استرانسیوم و عناصر کمیاب Sr و Ba اسکلت‌های گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-102

هادی زندکریمی؛ مسعود باقرزاده کثیری؛ بهرام آجورلو؛ بهروز عمرانی