نویسنده = محمدی‌فر، یعقوب
تعداد مقالات: 1
1. بازسازی تاریخ پادشاهی پارس در دوران اشکانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 149-165

یعقوب محمدی‌فر؛ علیرضا خونانی